1. POVOLENÝ PRÚT A VYBAVENIE

Rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca, alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným, alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy. Povinný je podberák a pean.

2. ZAKÁZANÉ SPÔSOBY A NÁSTRAHY

Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných nástrah, napodobneniny ikry, umelá kukurica, cesto, kŕmenie a hádzania rukou alebo strieľanie prakom čohokoľvek do vody, brodenie, používať sbirolino, lov na príves, používať nástrahy, ktoré obsahujú perie, nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože. Zákaz používať protihroty!!!! Pri porušení zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v preteku.

3. UZNÁVANÉ ÚLOVKY

Pstruh dúhový. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev.

4. ZAOBCHÁDZANIE S RYBOU

Pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom.

5. ŽREBOVANIE, HODNOTENIE A BODOVANIE

Každá uznaná ryba – 1 bod.Každé kolo sa vyhodnocuje samostatne.Víťazí pretekár s najnižším súčtom bodov za 6 kôl. V prípade zhodnosti bodov rozhoduje celkový počet ulovených rýb.Pri ďalšej zhode - súčet rýb 5+6 kolo – pri ďalšej zhode súčet rýb 4+5+6 kolo. Chytá sa 6 kôl – dĺžka trvania jedného kola 50 minút. Prestávka medzi kolami je 15 minút

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pretekár je prihlásený mailovou prihláškou info@rybnikzahumnie.sk alebo telefonicky.Pretekár zdolanú rybu z podberáku ihneď pustí späť do vody. Pretekár, ktorý sa zúčastní prívlačového preteku si môže privlastniť ulovenú rybu pstruha dúhového v max. počte 3ks. Tieto privlastnené kusy je povinný humánne zabiť a oznámiť rozhodcovi sektoru, že si ulovenú rybu privlastnil. Rozhodca mu takúto rybu označí v bodovacom preukaze krúžkom. Každé kolo bude zahájené a ukončené trúbením.Ryba zaseknutá pred zvukovým signálom ukončenia kola sa započítava.Po skončení každého kola rozhodca napíše súčet ulovených rýb (pstruh dúhový). Pretekár preškrtne voľné riadky - Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!!

7. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO

Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade ak sa pretekár nedostaví, štartovné sa nevracia. V prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší, štartovné bude vrátené v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii.

8. PRETEKÁRSKA TRAŤ

Trať je postavená na jazere RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti - cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím .Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.5- 1.5m. Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  5 m.

9. ZARYBNENIE

Pred pretekom bude vysadená čerstvá násada 300 kg pstruha dúhového.Voda je zarybnená osádkou pstruha dúhového z predchádzajúcich zarybnení.

10. ŠTARTOVNÉ A CENY

Štartovné 25 eur na osobu - (v cene štartovného sú raňajky /tlačenka, resp. pečená klobáska/, káva, alebo čaj, guláš a pivo, resp. nealko). Uzávierka prihlášok je do 30.9.2018

Maximálny počet účastníkov – 54 pretekárov

1. cena- bicykel zn. Kellys v hodnote 400 euro

2. cena- 100 euro hotovosť

3. cena- 50 euro hotovosť

..a ďalšie hodnotné ceny

Prví traja pretekári obdržia pamätné poháre
 

11. ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Riaditeľ pretekov - Michel Norbert

Bodovacia komisia – Kováčik Jozef, Chrastek Ján

Hlavný rozhodca - Belica Igor
 

12. HARMONOGRAM PRETEKU

06:00 – 7:50 - prezentácia losovanie + uvítací drink
 

08:00 - 08:50 I. kolo
09:05 – 09:55 II. kolo
10:10 – 11:00 III. kolo
11:15 - 12:05 IV. kolo
 

12:05 - 13:30 obedňajšia prestávka

13:30 – 14:20 V. kolo
14:35 – 15:25 VI. kolo

16:00 – vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien
 

13. PRIHLASOVANIE

Michel Norbert - 0907 780 912

Štartovné sa platí na mieste v deň konania preteku.V prípade, že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť preteku, je potrebné telefonicky oznámiť túto skutočnosť - p. Michel Norbert

14. UBYTOVANIE

Možnosti ubytovania - Piešťany
 

Tešime sa na Vašu účasť - RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

Petrov Zdar.