RZ Záhumnie pozýva záujemcov na prvomájovú akciu “lov pstruha dúhového” v dňoch 01.05., 02.05. a 03.05. 2020 s možnosťou privlastnenia si 10 ks pstruha dúhového.
Cena dennej povolenky 20,- Eur .

Petrov zdar!