Propozície pretekov

.

Pre všetkých nadšencov a priaznivcov športového rybolovu jazernej prívlače !!! Pripravili sme pre Vás pokračovanie série maratónov. Príďte si doladiť letnú prípravu a skontrolovať svoju formu pred nastávajúcou jesennou časťou sezóny na LETNÝ TROUT MARATÓN. Pritvrdili sme, takže sa pripravte sa na 24 kolový dvojdňový maratón, ktorý sa uskutoční na malom rybníku Rybárskeho združenia ZÁHUMNIE vo Veľkom Orvišti. Súťažné pravidla maratónu budú vychádzať zo súťažných pravidiel Trout Area Slovakia. Preteky sú vypísane pre 40 pretekárov. Cena štartovného je 74€ na oba dni. V cene štartovného je občerstvenie. Registrácia prebieha cez systém paysy. Po naplnení plného počtu účastníkov bude registrácia uzavretá.

Partnerom podujatia je prívlačoví eshop TROUTSHOP.EU - milujeme lov pstruhov !

UPOZORNENIE – Ak zaregistrovaný účastník do daného termínu včas neuhradí štartovné, jeho registrácia bude automaticky zrušená a následne sa otvorí pre ďalších uchádzačov.

 1. Losovanie

Elektronické losovanie pridelí každému pretekárovi štartové číslo na základe ktorého systém stanový každému pretekárovi súpera na všetkých 24 kôl. Žiadny pretekár sa nestretne dvakrát s tým istým súperom. ☺

 1. Časový harmonogram

1. deň - 7:00 – 7:20 rozdanie bodovacích lístkov + informačný servis,

kolo

sektor*

začiatok

koniec

1

A

7:30

7:40

B

7:40

7:50

2

A

7:50

8:00

B

8:00

8:10

3

A

8:10

8:25

B

8:25

8:40

4

A

8:40

8:55

B

8:55

9:10

5

A

9:10

9:30

B

9:30

9:50

6

A

9:50

10:10

B

10:10

10:30

7

A

10:30

10:50

B

10:50

11:10

8

A

11:10

11:30

B

11:30

11:50

9

A

11:50

12:10

B

12:10

12:30

 

obedná prestávka

10

A

13:10

13:30

B

13:30

13:50

11

A

13:50

14:10

B

14:10

14:30

12

A

14:30

14:50

B

14:50

15:10

VYHODNOTENIE

15:50

 1. deň

   

kolo

sektor*

začiatok

koniec

1

A

7:30

7:40

B

7:40

7:50

2

A

7:50

8:00

B

8:00

8:10

3

A

8:10

8:25

B

8:25

8:40

4

A

8:40

8:55

B

8:55

9:10

5

A

9:10

9:30

B

9:30

9:50

6

A

9:50

10:10

B

10:10

10:30

7

A

10:30

10:50

B

10:50

11:10

8

A

11:10

11:30

B

11:30

11:50

9

A

11:50

12:10

B

12:10

12:30

 

obedná prestávka

10

A

13:10

13:30

B

13:30

13:50

11

A

13:50

14:10

B

14:10

14:30

12

A

14:30

14:50

B

14:50

15:10

VYHODNOTENIE

15:50


15:50 – vyhlásenie výsledkov s následným ocenením víťazov

* - A = ľavý breh, B = pravý breh

 1. Pretekárska trať


 

Preteká sa na malom rybníku vo Veľkom Orvišti. Brehy rybníka sú upravené pre potreby jazernej prívlače. Má rozmery 50m x 30m, hĺbka 2m.

 1. Ceny

Pre najlepších sú pripravené ceny v celkovej hodnote 800€.

1. miesto – 350€ v hotovosti, pamätný pohár

2. miesto – 200€ poukaz na nákup v e-shope Troutshop.eu, pamätný pohár

3. miesto – 100€ poukaz na nákup v e-shope Troutshop.eu, pamätný pohár


4. miesto – 75€ poukaz na nákup v e-shope Troutshop.eu

5. miesto – 50€ poukaz na nákup v e-shope Troutshop.eu

6. miesto - 25€ poukaz na nákup v e-shope Troutshop.eu


7. miesto – darčekový balíček od partnera podujatia TROUTSHOP.EU
 

 1. Počasie – nečakané situácie


 

Preteky sa konajú za každého počasia s výnimkou prírodnej katastrofy. Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky zrušiť ak sa neprihlási dostatočný počet pretekárov, alebo limitovať výšku deklarovaných ocenení ak sa nenaplní plný počet pretekárov. Ak sa preteky z akejkoľvek príčiny zrušia, štartovné bude vrátené v plnej výške.

 1. Organizačný výbor

 

Riaditeľ pretekov – Ján Potoček

Hlavný rozhodca – Miloš Majerčík

Bodovacia komisia – Marek Palkech, Peter Vavrinec


SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A BODOVANIE

Chytá sa systémom proti sebe súťažiacich vylosovaných dvojíc – tzv. dvojičky.

7.1.1    Žrebovanie.

Elektronické žrebovanie pridelí každému pretekárovi štartové číslo, na základe ktorého interný systém stanoví súperiace dvojice a ich lovné miesta v jednotlivých kolách.

7.1.2    Lovné miesto.

Lovné miesto je vymedzené a označené dvoma číslami (nepárnym a nasledujúcim vyšším párnym číslom). Lovné miesta každého pretekára sú definované rozpisom pre každé súťažné kolo. Súperiaca dvojica sa počas lovu pohybuje od svojho čísla smerom ku stredu vymedzeného lovného miesta tak, aby si navzájom neprekážali.  Pretekár pri love a zdolávaní nesmie zasahovať mimo svoje lovné miesto telom ani náčiním. V polovici kola zaznie signál, po ktorom si pretekári môžu vymeniť miesta. Keď jeden z pretekárov prejaví záujem o zmenu miesta, zmena je povinná. Keď nikto neprejaví záujem o zmenu, obaja pokračujú v love na svojom mieste.

7.1.3    Súper.

Obvykle, pretekár s nepárnym číslom má za súpera pretekára s párnym  číslom. A naopak, pretekár s párnym číslom má za súpera pretekára s nepárnym číslom.

7.1.4    Bodovanie

Každú bodovanú rybu si súťažiaci započítava, pretekár s väčším počtom ulovených rýb získava 3 body, pretekár s menším počtom 0 bodov, v prípade rovnakého počtu ulovených rýb majú obaja po 2 body, v prípade remízy bez ulovenia ryby obaja po 1 bode. Teda:

výhra — 3 body,

remíza s ulovenou rybou — 2 body,

remíza bez ulovenej ryby — 1 bod,

prehra — 0 bodov

7.1.5    Zapísanie výsledkov.

Po ukončení kola si pretekár do bodovacieho lístka zapíše počet ulovených rýb a počet dosiahnutých bodov, súperiaca dvojica si vzájomne skontroluje zápisy a svojím podpisom potvrdí ich pravdivosť. Následne sa presúva na svoje ďalšie lovné miesto.

Pokiaľ pretekár úmyselne napíše do svojho alebo súperovho bodovacieho preukazu nepravdivý počet bodov alebo nepravdivý počet rýb, nasleduje okamžitá diskvalifikácia.

7.1.6    Kontrola a rozhodovanie.

Súťažiaci si vzájomne vo dvojičke kontrolujú dodržiavanie pravidiel a kontrolujú úlovky. V prípade hodenia nástrahy mimo sektor, super vo dvojičke musí dať jasne a zrozumiteľne verbálne najavo slovom „OUT“, že hod neplatí. Pretekár s hodom mimo sektor je povinný nástrahu urýchlene stiahnuť a nahodiť nanovo. Prípadná zdolaná ryba pri ohlásení „OUT“ nie je uznaná. Súperi vo dvojičke sú povinní si vzájomne kontrolovať lov v pridelených sektoroch, informovať sa o neplatných hodoch. Na prípadné neskoršie reklamácie organizačný výbor nebude reagovať.

Aj pretekár mimo dvojičku má právo upozorniť na prípadné nedodržanie pravidiel, s rovnakou právomocou ako pretekár v dvojičke.

7.1.7    Výsledky a poradie.

Víťazí pretekár s najväčším súčtom bodov za všetky kolá. V prípade zhody bodov rozhoduje väčší počet víťazstiev. Ďalším parametrom pri zhode bodov a víťazstiev je väčší počet remíz s ulovenou rybou. V prípade zhody bodov, víťazstiev a počtu remíz s rybou rozhoduje počet ulovených rýb. V prípade zhody rozhoduje počet rýb za posledné 3 kolá, v prípade zhody súčet rýb za posledné 4 kolá a tak ďalej. V prípade aj týchto zhôd rozhodne los. Podanie protestu je možné do 15 minút po zverejnení celkových výsledkov. Protest sa podáva organizačnému výboru —hlavnému rozhodcovi pretekov.

7.1.8    Uznanie úlovku.

7.1.8.1  Uznávajú sa iba úlovky lososovitých rýb, teda pstruh dúhový, pstruh potočný, pstruh jazerný a sivoň americký.

7.1.8.2  Ulovená ryba musí mať háčik zaseknutý v hlavovej časti tela, ohraničenej žiabrovými oblúkmi a musí byť podobratá podberákom.

Zaseknutá ryba musí byť zdolaná v príslušnom lovnom mieste a musí byť zdolaná, tzn. v podberáku nad hladinou, do posledného zvukového signálu, ktorý ukončí kolo. Ryba zdolaná po signály nie je uznaná. Počas zdolávania sa ryba môže naraziť do kolmej strany brehu, viď. obrázok

7.1.8.3  Zdolaná ryba sa nesmie za žiadnych okolností dotknúť brehu a to ani keď je v podberáku. Je zakázané dotknúť sa rukou ryby a to aj cez sieťku.

Každú ulovenú rybu je pretekár povinný čo najšetrnejšie pustiť späť do vody. Ak je ryba po zdolaní hlboko zažraná a je zrejmé, že nie je možné ju bez poškodenia (krvácania) vypnúť, má pretekár dve možnosti:

 1. rybu odstrihne a s háčikom ju pustí späť do vody alebo,

 2. rybe vytiahne nástrahu aj s háčikom bez toho, aby sa jej dotkol rukami. Následne oznámi súperovi, že ryba je poškodená a ide ju usmrtiť. Usmrtenú rybu je pretekár povinný položiť do nádoby na to určenej. Ak pretekár po vypnutí ryby vopred neohlási, že ide rybu usmrtiť a položí ju na zem, alebo chytí do rúk, ryba mu nebude uznaná. Tak isto, ak poškodenú rybu neusmrtí a následne nepoloží do na to určenej nádoby, bude sa jeho správanie považovať za neetické.


 

7.1.8.4  Ak vznikne počas lovu situácia, že tu istú rybu súčasne a regulárne ulovia dvaja pretekári, táto ryba sa žiadnemu z nich nepočíta.

7.1.8.5  Pri vypúšťaní a odháčkovaní ryby je možné a doporučené použiť releaser.

VÝBAVA A SPOSOBY LOVU

8.1       Loví sa systémom chyť a pusť.

8.2       Povolená je rybárska udica s očkami do 270 cm dĺžky a navijakom, bez obmedzenia počtu.

8.3       Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu.

8.4       Záťaž musí byť súčasťou nástrahy.

8.5       Pretekár je povinný používať silikónový alebo gumový bezuzlový podberák. Bez neho nemôže nastúpiť na preteky.

8.6       Pretekár je povinný používať originálne háčiky bez protihrotu, ako na nástrahe, s ktorou loví, tak aj na nástrahách na pripravených udiciach. Súperi v dvojičke si navzájom kontrolujú túto povinnosť. Háčik musí pri kontrole prejsť bez zadrhnutia tkaninou. V prípade nedodržania tejto povinnosti má pretekár za dané kolo 0 bodov.  Na všetkých druhoch nástrah je povolené použitie iba jednoháčika. Zákaz dvoj a viac háčikov. Háčiky je oprávnený kontrolovať aj iný pretekár, ako je súper v dvojičke, rovnako aj člen bodovacej komisie a člen organizačného výboru.

8.7       Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných nástrah, napodobneniny ikry, umelej kukurice, cesta, nástrah, ktoré obsahujú perie, nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože.

8.8       Je zakázané kŕmenie a hádzanie rukou alebo strieľanie prakom čohokoľvek do vody, brodenie, používať sbirolino, lov na príves.

8.9       Je zakázané používať kombináciu nástrah plandavka + guma, môže sa loviť na uvedené nástrahy iba samostatne.

8.10     Pri porušení zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v preteku.

8.11     Je zakázané pri zábere odklopiť navijak a nechať tak rybu zažrať.

 1. ĎALŠIE USTANOVENIA


 

9.1       Pretekár je povinný zanechať lovné miesto v čistom stave, nesmie po sebe zanechať žiaden odpad, napr. cigaretové ohorky, prázdne plechovky, obaly od nástrah a cigariet a pod.

9.2       Pretekári sú povinní dodržiavať zásady fair play. Pri zistení hrubého porušenia týchto zásad, napr. vedome zapísanie nesprávnych údajov do bodovacieho lístka, opustenia preteku bez informovania organizačného výboru, atd, bude pretekár vylúčený z preteku.

9.3       Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

9.4       Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pretekár je prihlásený zaplatením štartovného.

9.5       Zakazuje sa počas preteku a vyhodnotenia požívať alkoholické nápoje, pretekár nesmie svojím správaním narušovať hladký priebeh preteku, rozptyľovať okolitých pretekárov a znižovať dôstojnosť vyhodnotenia preteku. O závažnosti previnenia a následnom disciplinárnom postihu rozhoduje organizačný výbor.

9.6       Zakazuje sa fajčenie počas lovu.

9.7       Zakazuje sa počas jednotlivých kôl prijímať akúkoľvek cudziu pomoc, napr. podávanie nástrah a podberáku, nadväzovanie a rozmotávanie, atď.

9.8       Pretekári sú povinní sa zúčastniť celého priebehu pretekov, vrátane vyhodnotenia. Neúčasť na záverečnom vyhodnotení sa považuje za nešportové správanie, hraničiace s neúctou a pohŕdaním súpera.

 

 

 

 

UPOZORNENIE – prvý deň sa chytá iba na tvrdé nástrahy !!!