Dňa 3. marca sme zarybnili rybník Záhumnie pstruhom dúhovým v množstve 300kg.

Lov na rybníku začína v sobotu 6. marca 2021 o 7:00 hod. Vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu v SR, lovu sa môžu zúčastniť iba loviaci s trvalým pobytom v okrese Piešťany. Takisto každý musí mať pri sebe potvrdenie o negatívnom teste na Covid-19, nie starší ako sedem dní, respektívne potvrdenie, že prekonal Covid -19, nie staršie ako tri mesiace, alebo potvrdenie, že dotyčný bol zaočkovaný dvoma dávkami vakcíny proti Covid-19. Toto potvrdenie musí byť staré minimálne dva týždne.

Vidíme sa na Záhumní priatelia. Bližšie info na 09070 780 912

Pevne verím, že sa všetko vráti do starých koľají, a opäť sa budeme stretávať na akciách na našom rybníku, tak ako kedysi. Záleží na každom z nás, aby to bolo čo najskôr.

Prajem pevné zdravie a úsmev na tvári priatelia.

Norbert Michel tajomník RZ Záhumnie