Po kvalitnej jarnej násade rýb, si mohli členovia ročných a denných povoleniek, vychutnať rybačku na rybníku Záhumnie.

V máji na rybníku prebehol už 5. ročník Empíria cup, jednalo sa o dvojdennú akciu, ktorej sa zúčastnilo cca 90 ľudí. Všetci účastníci boli spokojný s prostredím a tak isto aj s aktivitou rýb.

Ešte v mesiaci marec sme podali žiadosť na VÚC o dotáciu na Revitalizáciu genofondu rýb a vodných živočíchov. V tejto žiadosti sme uspeli a získané financie sme použili na nákup bio prípravku pre zlepšenie kvality a úžitkovosti vody, redukciu siníc na neškodné minimum-Aqua C Biotics Pro, ako súčasť projektu zveľadenia oddychovej zóny na rybníku Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

V mesiaci júl sme usporiadali rybársky deň pre členov a ich partnerky a tak isto aj pre priateľov ktorí nám počas roku neváhajú podať pomocnú ruku pri uskutočňovaní našich plánov a pri zabezpečení pretekov. Počas celého obdobia sme na rybníku udržiavali čistotu a podľa potreby sa kosil celý areál. Na malom rybníku sa upravil vpust do rybníka, pribudlo nové premostenie a ochranná mreža. Začiatkom septembra sme obohatili rybník o 12 kusov 10- 12 kilových kaprov z Pohořelíc. O týždeň na to do rybníku pribudla násada pstruha dúhového v množstve 800kg.

Preteky v prívlači sme zorganizovali 16. a 17. septembra. Jednalo sa o dva samostatné preteky,na každom sa zúčastnilo 60 pretekárov. V sobotu 16. 9. vyhral pretek Ján Lieskovský, medzi ženami triumfovala Maťa Onofrejová. V nedeľu na prvom mieste bol Tomáš Mašán a ženskú kategóriu vyhrala Erika Ďurdíková. Bol to už XIII. ročník tohto obľúbeného preteku, kde víťaz sa stáva majiteľom bicykla zn. Kellys.

V mesiaci október v areáli Trout Land sa uskutočnil pretek Libra Lures Cup. Tohoto preteku sa zúčastnilo 44 pretekárov zo Slovenska a aj z Česka. Víťazom sa stal Robo Ondrovič zo Senice.

Aj pred touto akciou sme zakúpili čerstvú násada pstruha v množstve 400kg.

V tomto období si členovia a široká verejnosť môže vychutnať čaro rybačky na rybníku Záhumnie.

Na 2. decembra sme naplánovali pretek mix dvojíc v prívlači na malom rybníku. Dvojicu tvorí žena a muž. Ženy budú súťažiť medzi sebou a muži taktiež medzi sebou, potom sa výsledky jednotlivých členov dvojice zrátajú a súčet umiestnenia v kolách preteku určí celkové poradie štartujúcich. Jedná sa o prvý pretek mix dvojíc na Slovensku a dostal názov Mikulášsky blyskáč.

Pevne verím, že bude obľúbený a bude pravidelne pokračovať aj ďalších rokoch.

Na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým občanom Veľkého Orvišťa ale aj širokého okolia, ktorí sa zúčastňujú na našich akciách a tým nás podporujú v činnosti a dávajú nám istotu, že to robíme dobre. Tak isto chcem poďakovať aktívnym členom OZ Záhumnie za to, že na úkor svojho voľného času prispievajú k tomu, aby život na rybníku Záhumnie bol príjemný pre všetkých ktorí ho navštevujú, či už len na prechádzke, na pretekoch alebo si prišli aktívne odpočinúť pri love rýb. Vidíme sa na Záhumní priatelia.

Autor článku: Norbert Michel tajomník RZ Záhumnie