Vážení čitatelia a priatelia Petrovho cechu, dovoľte aby som Vás informoval o blížiacich sa akciách na rybníku Záhumnie v nasledujúcom období.

Na úvod si dovolím informáciu o úlovkoch na našom rybníku za rok 2017. Loviaci na Záhumní si privlastnili 240ks. kapra o celkovej hmotnosti 716.7kg, ďalej to bolo 2058ks. pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 817.3kg. Z ďalších rýb to boli karas, pleskáč, šťuka, zubáč, amur a jalec. V rybníku boli zdolané aj kapitálne kusy kaprov, ktoré boli vrátené späť do vody. Niektoré z nich môžete vidieť zdokumentované na našej webovej stránke v sekcii Úlovky.

Na VČS sme si odsúhlasili hornú hranicu miery privlastneného kapra na 60cm, čím chceme dosiahnuť väčšie množstvo kapitálnych rýb v rybníku.

V spolupráci s Klubom jazernej prívlače, sme naplánovali na dni 17. a 18 marca 2018 prvé dve kolá tejto ligy. V čase keď píšem tento článok, vládne dookola pravá zima a rybník je totálne zamrznutý. Verím a dúfam, že sa počasie umúdri a aj za pomoci sv. Petra, nášho patróna sa všetko na dobré obráti.

Týždeň po sviatkoch Veľkej noci, 7. apríl 2018 usporadúva RZ Záhumnie ďalší ročník prívlačových pretekov v love pstruha dúhoveho. Tento pretek je plne obsadený, propozície a zoznam štartujúcich je na webovej stránke.

Jar na rybníku Záhumnie nemôže zostať bez pretekov v love kapra. Tieto preteky sa uskutočnia dňa 28. apríla 2018. Bude sa pretekať o hodnotné ceny. Tú naj, získa najťažší zdolaný kapor. Ďalej bude ocenený aj pretekár, ktorý prvý zdolá mierového kapra, ako aj pretekár, s najviac zdolanými mierovými kaprami.

PROPOZÍCIE:

Na kaprové preteky sa môžete prihlásiť na t.č. 0907 780 912 0907 096 327 ,alebo u členov výboru RZ Záhumnie, alebo info@rybnikzahumni.sk

Tešíme sa na váš záujem a vidíme sa na akciách na rybníku Záhumnie priatelia.

Výbor RZ Záhumnie

Autor článku Norbert Michel

Petrov Zdar.