Vážení čitatelia, dovoľte aby som na úvod svojho príspevku splnil svoj sľub a informoval Vás o množstve úlovkov na rybníku Záhumnie za rok 2015.

Držitelia povoleniek na lov rýb a pretekári na súťažiach organizovaných RZ Záhumnia za rok 2015, vylovili a privlastnili si :

  • 229 ks kapra
  • 601 ks pstruha dúhoveho
  • 47 ks karasa
  • 4 ks amur
  • 2 ks zubáč
  • 3 ks pleskač

Spolu to bolo 886 ks rýb o celkovej hmotnosti 970,5kg. Tieto čísla naznačujú, že na Záhumní bolo vlani živo. Toľko na úvod.

Na prelome rokov nás oslovil usporiadateľ Favorite jazernej pstruhovej ligy p. Branislav Pecník, že by mal záujem v rámci tohto projektu, na rybníku Záhumnie usporiadať dve kolá tejto novej celoslovenskej súťaže. Po sérii stretnutí a rozhovorov (rodilo sa to ťažko) sme sa dohodli na dátumoch a podmienkach pretekov. Táto liga, pozostáva z desiatich kôl a vyvrcholením bude grand finále ,ktoré sa uskutoční v neďalekom Pobedíme v novembri.

Z desiatich kôl je päť na Slovensku a päť v Českej republike. Na Slovensku je to 1x Pobedím, 2x V. Orvište, 1x Vrbové a 1x Šurany. V Čechách je to 2x Brumov, 2x Polička a 1x Jestřabice. U nás boli preteky 3. apríla a na jeseň budú 8. októbra 2016.

V rámci ligy je registrovaných 50 pretekárov, táto skutočnosť nám zabezpečila, že preteky boli za jeden deň vypredané. Na rybníku je 56 regulernych lovných miest. O šesť zvyšných malo záujem asi 30 ďalších záujemcov, uspeli prvý šiesti.

Pred pretekmi sme rybník bohato zarybnili pstruhom dúhovým v množstve 300kg,čo je asi 1000ks. V nedeľu 3. apríla sa paráda mohla začať. Členovia RZ Záhumnie sa svedomito pripravili, aby mohli privítať majstrov svojho remesla v love na prívlač a to doslova, lebo medzi štartujúcimi bol Peter Horňák, majster sveta za rok2015 z Írska. Tento pretekár k nám pricestoval spolu z bratom z Liptovského Mikuláša. Zastúpenie malo celé Slovensko, boli tu pretekári z Oravy , Košíc Hnilca, zo Šurian, Bratislavy, Svidníka, ale aj z Piešťan, Vrbového a aj Senice a mnohých iných miest a dedín.

Ráno v nedeľu o 6:00 sa začala registrácia a losovanie lovných miest v prvom kole. V každom ďalšom kole sa pretekári posunuli o 14 miest. V každom kole sa vyhodnotil víťaz, podľa súčtu dĺžok ulovených rýb. Hodnotili sa ryby : Pstruh, Zubáč, Šťuka, Jalec, Ostriež, Boleň a Sumec. Nosnou rybou bol pstruh dúhový, ktorého sa ulovilo počas pretekov 628kusov, ďalej 8ks zubáča,4ks ostrieža, jeden jalec a jedna šťuka.

Víťazom pretekov sa stal Marek Miklas z Partizánskeho, ktorého súčet umiestnení bol 53. Za víťazstvo dostal finančnú odmenu 150 euro.

Na striebornom stupni sa umiestnil Peter Burzík z Vrbového, so súčtom umiestnení68 a odniesol si zelenú stoeurovku.

Tretí v poradí bol Marek Rojtaš z Levíc, so súčtom poradí 68 (mal menšiu, najdlhšiu ulovenú rybu, ako Peter Burzík) a zbohatol o 50 euro. Ďalej bolo ocenených ďalších 7 pretekárov, ktorí obdržali vecné ceny od sponzorov súťaže. Prvé tri finančné ceny venovalo RZ Záhumnie.

Tento pretek bol hodnotený medzi účastníkmi pozitívne, čomu sa veľmi tešíme. Členovia RZ pripravili chutné občerstvenie vo forme kvalitného gulášu, pečených pstruhov a klobás, ako aj kvalitného zabezpečenia pitného režimu.

Tešíme sa na jesenné kolo Favorite jazernej prívlačovej ligy.

V týchto dňoch naplno prebieha príprava kaprových pretekov Orvišťský Šupináč, ktorý sa uskutoční dňa 23. apríla 2016. Členovia RZ Záhumnie sa tešia na vašu priazeň.

Petrov zdar. Autor článku: Norbert Michel