Vážení čitatelia, dovoľte mi informovať vás o činnosti RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Po kvalitnom zarybnení rybníka násadou kapra, si mohli členovia, ale aj návštevníci užiť super rybačku v príjemnom prostredí nášho rybníka.

V priebehu leta, členovia RZ Záhumnie vykonali veľa práce pri údržbe rybníka a jeho okolia. Spevnili sa brehy a plochy okolo rybníka, vysiala sa nová tráva, počas celého roka sa pravidelne areál kosil. Vďaka viacerým smetným košom, ktoré sa pravidelne vyprázdňujú, sa v areáli rybníka udržuje čistota prostredia na vysokej úrovni. Sme radi, že aj návštevníci dodržiavajú naše pravidlá a smeti končia v košoch. Tí uvedomelejší, si ich odnesú so sebou aj domov.

Na jeseň v prvý októbrový víkend, sme mali naplánované prívlačové preteky. No situácia sa nám zkomplikovala, tak sme sa rozhodli, že preteky zorganizujeme už v septembri. Zvýšenou aktivitou sa nám podarilo zorganizovať preteky v prívlači pod názvom Orvišťský blyskáč. Mali sme obavy z teplej vody v rybníku, čo by malo vplyv na prežitie pstruha. Toto riziko sme eliminovali premývanim násady vodou z rybníka, nakoľko bol rozdiel teplôt cca 4°C. Po hodine premývania sa rybky aklimatizovali a po vypustení sa rozplávali po celom rybníku.

Pretekalo sa dva dni 11. a 12. septembra, a každý pretek bol samostatný. Na preteky sa nasadilo celkom 600kg pstruha dúhového. Na oboch pretekoch sa zúčastnilo cca 200 pretekárov z celého slovenska. Pretekalo sa v dvoch skupinách a každá skupina absolvovala štyri 50 minutové kolá.

V sobotu preteky vyhral p. Juraj Tencer z obce Brehy. Víťaz pretekov si odniesol hlavnú cenu, bicykel zn. Kellys v hodnote 450 euro a pohár pre víťaza preteov. Juraj bol u nás prvýkrát a bol nadšený organizáciou pretekov a už sa tešil na ďalšiu akciu. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Jedlička a bronzovú priečku si vybojoval Jozef Novotný. Títo dvaja obdržali finančnú hotovosť a poháre podľa poradia. V sobotu sa ulovilo 872 kusov pstruha dúhového, čo je slabší priemer uplynulých rokov.

V nedeľu sa preteky zopakovali skoro s identickou osádkou. Oživili sme vodu rybníka čerstvým pstruhom, ktorý vyčkával v plávajúcej klietke. Počasie bolo priaznivé po oba dni, tak všetci si užívali túto víkendovú akciu. V druhom preteku sa víťazom stal Rado Belovič z Vrábel. Tak isto aj pre neho bol pripravený nový bicykel a pohár pre víťaza. Na druhom mieste skončil Robo Ondrovič a na treťom mieste sa umiestnil Igor Slávik. Ušla sa im hotovosť a poháre. V nedeľu sa ulovilo 859 kusov pstruha.

Oboch pretekov sa zúčastnili aj reprezentantky nežného pohlavia, ktoré sa nestratili v poli pretekárov. Aj zúčastnené dámy, sme ohodnotili v ženskej kategórii. V sobotu vyhrala Mirka Schneiderová a v nedeľu Soňa Predná.

Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať ďalší super víkend k spokojnosti všetkých aktérov.

Po pretekoch, zostal rybník bohato zarybnený, čo využili loviaci členovia a hostia na vynikajúcu rybačku.

Koncom októbra sa uskutočnilo záverečné dvojkolo Trout area cup. Tento pretek má na našom rybníku dlhú tradíciu a dobrý cveng. Tak isto aj po týchto pretekoch sa zarybnenie v rybníku Záhumnie znásobilo o ďalších 600 kg pstruha. V týchto dňoch môžete zažiť na našom rybníku super rybačku, na ktorú vás srdečne pozývame.

Autor článku Norbert Michel tajomník RZ Záhumnie.

Petrov zdar