Kto: RZ Záhumnie Veľké Orvište Kde: Rybník Záhumnie vo V. Orvišti

Kedy: 27. apríla 2024 (sobota) Štartovné: 25 Euro ( guláš + pivo, resp. nealko )

 

Organizačný výbor: Riaditeľ pretekov: Vavrinec Peter

Hlavný rozhodca: Belica Igor

Váženie úlovkov: Chrastek Ján Michel Norbert

 

Štartovné a prihlásenie sa na pretek:

Štartovné na pretek, je 25 euro, ktoré treba uhradiť do 23. apríla 2024,vkladom, alebo bankovým prevodom na účet príjemcu. Číslo účtu: ČSOB IBAN: SK 58 7500 0000 0040 2995 2660 Do správy pre adresáta napíšte meno pretekára, resp. pretekárov za ktorého platíte. V cene štartovného je privítací drink, obed +pivo,resp. nealko. Uzávierka prihlášok je 23. apríla 2024, alebo do naplnenia plného stavu štartovacích miest. Kapacita pretekov je 64 miest. Pretekár bude pripísaný na štartovnú listinu pretekov, keď štartovné bude pripísané na účet prijímateľa.

 

 

 

Program pretekov:

6.00 – 7.30 prezentácia, zaujatie stanoviska, vnadenie.

7.30 – 15.00 čas lovu

15.00 – 16.00 váženie úlovkov

16.00 vyhodnotenie pretekov

 

Základné info:

Jedná sa o stojatú vodu s rozlohou 1.8ha s hĺbkou od 0,8 –1,5m. Pretekársky sektor je min. 3m, označený číslom. Pred pretekmi bude vysadená násada kapra rybničného v množstve 600 kg. Pretek bude zahájený aj ukončený trúbením.

Lov povolený na dve udice s očkami a s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Na každej udici je povolený iba JEDEN nadväzec.

Hodnotiť sa bude iba KAPOR min. dĺžke 45cm.

Víťazom pretekov sa stane loviaci s najťažším kaprom.

Loviaci si môže počas pretekov privlastniť iba jedného kapra,max do 59cm, ktorého po privlastnení NIE JE možno počas pretekov vymeniť. Príklad:( pretekár si privlastní kapra52cm, neskôr uloví kapra58cm, privlastniť si ho nemôže, ale rozhodca mu ho odváži, zapíše váhu do bodovacieho preukazu a kapra pustí späť do rybníka.) To isté platí aj pri kaprovi 60+. Ostatné druhy ulovených rýb, je nevyhnutné ihneď pustiť späť do vody.

Pri zdolávaní úlovkov, je povinné používať podberák a podložku pod ryby.

Každý pretekár sa musí správať ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

Účastníci sa na tomto podujatí zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

Občerstvenie je zabezpečené v bufete ( párky, klobása, pivo, nealko, káva, čaj, drobné pochutiny)

Preteká sa o hodnotné ceny:

  1. cena v hodnote 200 euro + pohár za 1. miesto

  2. cena v hodnote 100 euro + pohár za 2. miesto

  3. cena v hodnote 50 euro + pohár za 3. miesto

  4. cena v hodnote 30 euro

5. cena kartón kvalitného vína

6. cena celodenná povolenka na lov rýb v rybníku Záhumnie

Ocenený bude aj prvý zdolaný mierový kapor, ako aj pretekár s najväčším počtom ulovených mierových kaprov.

Informácie na t.č. 0907 780 912 , alebo u členov výboru RZ.

 

Tešíme sa na Vašu účasť. Organizátori pretekov.