RZ Záhumnie oznamuje , že vo štvrtok 1. októbra 2020 zarybňuje rybník Záhumnie pstruhom dúhovým, v množstve 400kg. Vo štvrtok 1. a v piatok 2. októbra platí všeobecný zákaz lovu rýb.

Lov rýb začína v sobotu dňa 3. októbra 2020 pre držiteľov ROČNÝCH povolení, platných na rybníku Záhumnie v roku 2020.

Predaj denných hosťovacích povoleniek sa začína dňa 5. októbra 2020, t.j. v pondelok o 8:00 hod.

Ďalej oznamujeme pretekárom, ktorí majú zaplatené štartovné poplatky na jesenný dvojpretek, že toto štartovné si môžu preniesť na najbližší pretek v prívlači, ktorý by sme chceli usporiadať, ak by to situácia dovolila, ešte v tomto roku. (Ak nie, tak na jar 2021)

Ďalšia možnosť finančného vyrovnania je, že štartovný poplatok sa bude dať zameniť za denné povolenky na lov na rybníku Záhumnie v roku 2020. Denná povolenka je v cene 12,00 euro. Kto využije túto alternatívu, nebude automaticky na súpiske pretekárov na najbližšie preteky v prívlači na rybníku Záhumnie.

Tretia možnosť je vrátiť štartovné v plnom rozsahu na účet V tomto prípade ma kontaktujte na tč. 0907 780 912

Vzhľadom na prebiehajúcu situáciu, výbor RZ Záhumnie rozhodol, že v jeden moment môže byť na rybníku Záhumnie iba 40 osôb, ktoré musia byť od seba vzdialené min ŠTYRI metre a ústa a nos musia mať prekrytú rúškom, alebo podobnou náhradou. Osoba, ktorá nebude rešpektovať toto nariadenie, bude vykázaná z areálu rybníka Záhumnie,bez možnosti náhrady zakúpenej povolenky.

Aby sme predišli nedorozumeniam s obsadením lovných miest na rybníku Záhumnie, je dobré si miesto rezervovať na konkrétny dátum na ťč 0907 780 912

Vážení priatelia veríme, že túto neľahkú situáciu spolu zvládneme s úsmevom na tvári, aj keď pod rúškom to aj tak moc vidieť nebude. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

 

Výbor RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.