Važení priatelia, vzhľadom na prebiehajúcu situáciu zapríčinenú šírením sa vírusu COVID19, rybolovu na rybníku Záhumnie sa budú môcť zúčastniť iba loviaci, ktorí majú trvalý pobyt v okrese PIEŠŤANY. Počas celého lovu, je nutné použiť rúšku, alebo inú vhodnú náhradu, na prekrytie dýchacích ciest.Tak isto treba dodržiavať odstup minimálne 5 metrov od seba. Pri nedodržaní týchto podmienok, má poskytovateľ RZ Záhumnie, právo na zrušenie lovu, bez nároku vrátiť poplatok za povolenku.  Vo štvrtok 29.októbra bude nasadených 300kg pstruha dúhového, v piatok 30. októbra je rybník uzavretý a chytáme od soboty 31. októbra 2020. Bližšie info na 0907 780 912.
Veríme, že situáciu spolu zvládneme.
Výbor RZ Záhumnie.