RZ Záhumnie oznamuje záujemcom o lov pstruha dúhového, že v dňoch 8. apríla 2020 až 15. apríla 2020 (vrátane) na rybníku Záhumnie vo Veľkom Orvišťi, bude lov povolený IBA občanom s TRVALÝM pobytom v okrese PIEŠŤANY. Poskytovateľ ma právo vzhľadom k vzniknutej sytuácii (COVID-19), túto skutočnosť si skontrolovať. Nová násada pstruha sa napúšťa vo štvrtok 9. apríla, v tento deňje rybník uzatvorený. Lov sa začína v piatok 10. apríla 2020 o 7:00 hod.Podmienka účasti je povinná ochrana tváre (rúško, respirátor, kukla šál a pod. a minimálne trojmetrové a viac rozostupy) Poskytovateľ má právo vykázať z areálu rybníka osobu, ktorá nebude dodržiavať tieto požiadavky.  Loví sa iba pstruh dúhový.
Lov kapra sa začína až 25. apríla 2020.
Akonáhle sa vzniknutá sytuácia skonsoliduje, veľmi radi vás všetkých privítame na Záhumní.
Za porozumenie ďakujem.
Norbert Michel tajomník RZ Záhumnie.