RZ Záhumnie oznamuje zaregistrovaným pretekárom na pretek v love kapra, ktoré sa mali konať dňa 25. apríla 2020 na rybníku Záhumnie vo Veľkom Orvišti, že tieto preteky sa RUŠIA.
Ďakujeme za pochopenie
Individualny lov kapra, začína dňa 25. apríla 2020
Info na 0907 780 912