Tak, ako sa už stalo dobrým zvykom, aj tento rok sme znovu zorganizovali prívlačové preteky pod názvom Orvišťský blyskáč, s poradovým číslom tri, ktorý sa konal 5. októbra 2013. Členovia RZ Záhumnie zabezpečili prípravu a samotné preteky na výbornej úrovni, o čom svedčí aj počet štartujúcich na preteku. Keďže rybník má svoju kapacitu lovných miest, mohli sme uspokojiť iba 52 pretekárov. Pred pretekmi sme nasadili do rybníka 300kg pstruha dúhového, čo predstavuje asi 1100kusov rýb. Od skorého rána sa začali schádzať prívlačkári pri rybárskom dome, kde sa zaprezentovali a vylosovali si štartovacie miesta v jednotlivý kolách. Aj tento rok sa chytalo na štyri kolá z ktorých každé trvalo jednu hodinu. Preteky sa začali o 7. 45 a skončili o 13.45 hod. Medzi 3. a 4. kolom bola obedová prestávka, počas ktorej sa pretekári občerstvili výborným gulášom, ktorý ako sa už stalo tradíciou navarili členovia RZ pod vedením šéfkuchára Romana Havrlenta. O tom ,že sa na pretekoch zišli majstri Petrovho cechu v prívlači, svedčí aj počet ulovených rýb, ktorých sa počas pretekov chytilo spolu 396 kusov, z toho 375ks pstruha dúhového, 5ks šťuky a 16ks ostriežov. Keďže pretekári si mohli počas pretekov privlastniť po 3ks pstruha, a niektorí túto možnosť využili a spolu si privlastnili 91ks tejto veľmi kvalitnej ryby. Po konečnom sčítaní výsledkov t.j. súčtu umiestnení v jednotlivých kolách, nastala chvíľa vyhodnotenia pretekov. Na 6. mieste sa umiestnil František Vaňo z Nového mesta nad Váhom so súčtom umiestnení 61 bodov a odniesol si karton vína. Na 5. mieste sa umiestnil Jaro Petríček z Piešťan so súčtom umiestení 44 bodov a získal poukaz v hodnote 30 euro od pneuservis Vojto Dekan. Na 4. mieste sa umiestnil Štefan Bielko z Vrbového so súčtom umiestení 42 bodov, za čo bol odmenený rybárskym kreslom s taškou na prenos v hodnote 125 euro. Túto cenu do súťaže venoval p. Martin Lipka rybárske potreby DAIV. Na bronzovej priečke so súčtom umiestení 40 bodov, sa umiestnil Martin Petráš z Piešťan, ktorý si odniesol prívlačový prút, ktorý je vyrobený hand made (ručne) od majstra Janka Balaja. Tento prút je jedinečný a patrí do edície prútov vyrobených pri príležitosti konania sa našich pretekov. Má hodnotu nevyčísliteľnú, morálne. Vecne asi 155euro. Na striebornom stupni sa umiestnil Igor Slávik z Piešťan so súčtom umiestnení 26 bodov a bol odmenený nákupným poukazom v hodnote 200 euro od rybárske potreby Fekete z Vrbového. Ako sa už stalo tradíciou prívlačových pretekov na rybníku Záhumnie vo Veľkom Orvišťi, víťaz si odnáša, lepšie povedané, sa odváža domov na novučkom bicykli značky kellys v hodnote 350 euro. Svojim majstrovstvom si túto hodnotnú cenu vybojoval Marian Michalka z Potvoríc, ktorý dosiahol súčet umiestnení v jednotlivých kolách 22 bodov, za čo mu pomyseľná zlatá medaila právom patrí. K pretekom by som chcel dodať iba toľko, že sa konali za typicky jesenného počasia, ktoré nebolo až také teplé ako pominulé roky. No rybár je tvor odolný a drží sa hesla: zlé počasie neexistuje, existuje len zle oblečený človek.

O tom že RZ Záhumnie zviditeľňuje našu obec v širokom okolí aj vďaka týmto pretekom, svedčia pretekári ktorí ku nám zavítali zo všetkých kútov Slovenska. Viacerí z nich sa už zaujímali o ďalší ročník pretekov. Toto nás veľmi teší a zároveň zaväzuje k ďalšej práci. Začiatkom novembra sme uskutočnili výlov malého rybníka, do ktorého sme v apríli 2013 nasadili kapra K2 v celkovej hmotnosti 200kg. Priemerná hmotnosť nasadenej ryby bola 650-700gr. Po šiestich mesiacoch sme dochovali ryby ktoré mali priemernú hmotnosť 1350gr, čo sú celkovo výborné výsledky. No po spočítaní vylovených kusov, sme zistili, že v love na malom rybníku nás niekto predbehol. V rybníku chýbalo pár desiatok kaprov, čo inklinuje ku trestnému činu pytliactva a celkovo dehonestuje našu prácu. V budúcnosti podnikneme kroky, aby sa to už neopakovalo. Naše RZ Záhumnie pôsobí vo Veľkom Orvišti už piaty rok.Za túto dobu členovia odpracovali stovky brigádnických hodín na zveľadení rybníka a jeho okolia, zorganizovali veľké množstvo rybárskych pretekov, či už pre deti, alebo dospelých. Pripravili chutné pohostenie pre stovky ľudí ktorí sa zúčastnili na akciách. Získali si nových priateľov a priaznivcov z celého Slovenska, ktorí sa ku nám budú radi vracať, preto lebo sa u nás veľmi dobre cítili. V tejto činnosti chceme aj naďalej pokračovať a zviditeľňovať naše RZ záhumnie ako aj našu obec Veľké Orvište.

Na záver by som chcel všetkým čitateľom v mene členov RZ Záhumnie a aj vo svojom mene popriať krásne Vianoce v kruhu blízkych a priateľov a šťastný Nový Rok 2014
 

Petrov zdar !