Propozície pretekov v prívlači

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

JARNÝ PSTRUH

7. Apríl 2018

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov : Michel Norbert

Bodovacia komisia : Kováčik Jozef Chrastek Ján

Hlavný rozhodca : Bolješik Ján

Preteky v disciplíne prívlač poriada RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Štartovné na pretek je 25Euro (v cene štartovného sú raňajky /tlačenka, resp. pečené cigáro/, káva, alebo čaj, guláš a pivo, resp. nealko).

Preteky sa uskutočnia na rybníku vo Veľkom Orvišti. Cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím.

Časový rozvrh: 5:45 – 7:10 prezentácia, losovanie  +uvítací drink

                                    1. kolo A – 7:30 - 8:20

                                       1.kolo B – 8:30 - 9:20

                                         2. kolo A – 9:30 - 10:20

                                         2. kolo B - 10:30 – 11:20

3. kolo A - 11:30 - 12:20

                                         3. kolo B - 12:30 - 13:20

                                         4. kolo A - 13:30 - 14:20

                                         4. kolo B - 14:30 - 15:20

                              15:30 – 16:30 vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien.

 

Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  5 m

na  pretekára. Pretekárov sektor je 2,5 m doľava a 2,5 m doprava od vylosovaného čísla.

Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.5- 1.5m. Pred pretekmi bude vysadená násada 300 kg pstruha dúhového. Predpokladaný počet pretekárov je 72

Uzávierka prihlášok je do 31. marca 2018

Občerstvenie zabezpečené.

Hlavní sponzori: Rybárske združenie Záhumnie

1. cena- bicykel zn. Kellys v hodnote 400 euro

2. cena- 100 euro hotovosť

3. cena- 50 euro hotovosť

..a ďalšie hodnotné ceny

Prví traja pretekári obdržia pamätné poháre

 

       Pravidlá pretekov.

 

1.Povolený prút a vybavenie : rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Rybársky silon alebo spletaná šnúra. Je povolená

1 ks prívlačovej umelej nástrahy, bez prídavnej záťaže. Nástrahy BEZ PROTIHROTU!!

streamer, twister, ripper, wobler, blyskáč, jig.  Povinný je podberák.

 

2. Zakázané spôsoby : používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov

ako nástrahy. Zakazuje sa používanie akýchkoľvek nástrah napodobňujúcich červov,

larvy, ikry, cesto. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strielanie prakom čohokoľvek

do vody. Zákaz brodenia. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného.

 

3. Signál : každý pretek bude zahájený a ukončený trúbením.

 

4. Uznávané úlovky : Pstruh dúhový


 

Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov

a prsných plutiev.

 

5. Zaobchádzania s rybou : pri zdolávaní musí byť ryba podobratá podberákom a nahlásená rozhodcovi sektoru, ktorý potvrdí že sa jedná o bodovanú rybu (pstruh dúhový) a rybu zapíše do preukazu pretekára. Pretekár zdolanú rybu z podberáku ihneď pustí späť do vody. Každý pretekár si môže počas preteku privlastniť 3 kusy pstruha dúhového. Tieto privlastnené kusy je povinný humánne zabiť a oznámiť rozhodcovi sektoru, že si ulovenú rybu privlastnil. Rozhodca mu takúto rybu označí v bodovacom preukaze krúžkom.

 

6. Hodnotenie, bodovanie : každá uznaná ryba = 1 bod

Každý pretek sa vyhodnocuje zvlášť a víťazí pretekár s najväčším počtom bodov.                             Za umiestnenie v pretekoch získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia/ 1.miesto= 1 bod/. Pretekár bez úlovku obdrží poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov a táto hodnota sa mu započíta do celkového hodnotenia. Víťazom celého preteku sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo štyroch  kôl. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet rýb ulovených vo štvrtom kole. V prípade ďalšej rovnosti, rozhoduje súčet ulovených rýb 3.+4. kole.

Po skončení každého kola rozhodca napíše súčet ulovených rýb (pstruh dúhový). Pretekár preškrtne volné riadky, Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!!

  1. pretek = 1. kolo A + 1. kolo B

  2. pretek = 2. kolo A + 2. kolo B

  3. pretek = 3. kolo A + 3. kolo B

  4. pretek = 4. kolo A + 4. kolo B

 

7. Každý pretekár :sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a za svoje konanie nesú

vlastnú zodpovednosť.

Michel Norbert

Riaditeľ pretekov

Kontakt: 0907 780 912
 

Petrov Zdar.