Propozície pretekov v love kapra.

 

 

6.ročník Orvištský šupináč.

Kto: RZ Záhumnie Veľké Orvište Kde: Rybník Záhumnie vo V. Orvišti

Kedy: 23.apríla 2016. (sobota) Štartovné: 16 Euro ( guláš + pivo )

 

Organizačný výbor: Riaditeľ pretekov: Kováčik Jozef ml.

Hlavný rozhodca: Belica Igor

Váženie úlovkov: Chrastek Ján Michel Norbert

 

 

 

Program pretekov:

6.00 – 7.30 prezentácia, zaujatie stanoviska, vnadenie.

7.30 – 15.00 čas lovu

15.00 – 16.00 váženie úlovkov

16.00 vyhodnotenie pretekov

 

Základné info:

Jedná sa o stojatú vodu s rozlohou 1.8ha s hĺbkou od 0,5 –1,5m. Pretekársky sektor je min. 3m, označený číslom. Pred pretekmi bude vysadená násada kapra rybničného v množstve 1000 kg. Pretek bude zahájený aj ukončený trúbením.

Lov povolený na dve udice s očkami a s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Na každej udici je povolený iba JEDEN nadväzec.

Hodnotit sa bude iba KAPOR min. dĺžke 45cm.

Víťazom pretekov sa stane loviaci s najťažším kaprom.

Kapor nad 65cm bude hodnotený, ale po skončení pretekov sa musí vrátiť späť do vody.

Loviaci si môže počas pretekov privlastniť iba jedného kapra,max do 65cm, ktorého je možno počas pretekov vymienať. Ostatné ulovené ryby, je nevyhnutné ihneď pustiť späť do vody.

Pri zdolávaní úlovkov, je povinné používať podberák.

Každý pretekár sa musí správať ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

Účastníci sa na tomto podujatí zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

Občerstvenie je zabezpečené

Preteká sa o hodnotné ceny:

  1. cena v hodnote 200 euro

  2. cena v hodnote 100 euro

  3. cena v hodnote 50 euro

  4. cena v hodnote 30 euro

5. cena kartón kvalitneho vína

6. cena celodenná povolenka na lov rýb v rybníku Záhumnie

Rezervácia účasti na t.č. 0907 780 912 0907 096 327, alebo u členov výboru RZ.

 

Tešíme sa na Vašu účasť. Organizátori pretekov.