Propozície pretekov v prívlači

––––––––––––––––––––––––––-

Jarný pstruh 2016

 

3 apríl 2016

 

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov : Michel Norbert

Bodovacia komisia : Kováčik Jozef Chrastek Ján

Hlavný rozhodca : Belica Igor

Preteky v disciplíne prívlač poriada RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Preteky sa uskutočnia na rybníku vo Veľkom Orvišti. Cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím.

Časový rozvrh:

6.15 – 7.45  prezentácia, losovanie 

8.00 – 9.00 1. kolo

9.00 – 9.15    striedanie

9.15 – 10.15   2. kolo

10.15 –10.30 striedanie

10.30 – 11.30   3. kolo

11.30 – 12.30 obedová prestávka

12.30 – 12.45 príprava na pretek

12.45 – 13.45 4.kolo

14.30 - vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

 

Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  5 m

na  pretekára. Pretekárov sektor je 2,5 m doľava a 2,5 m doprava od vylosovaného čísla.

Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.5- 1.5m. Pred pretekmi bude vysadená násada 300 kg pstruha dúhového. Predpokladaný počet pretekárov je 56

Uzávierka prihlášok je do 15. marca 2016 (registrovaní Jazerná pstruhová liga do 20. februára)

Občerstvenie zabezpečené.

Ceny pre najlepších:

1. cena - 150 euro hotovosť

2. cena - 100 euro hotovosť

3. cena - 50 euro hotovosť

4. – 10. cena – hodnotné ceny od sponzorov

       Pravidlá pretekov.

1.Povolený prút a vybavenie : rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Rybársky silon alebo spletaná šnúra. Je povolená

1 ks prívlačovej umelej nástrahy, bez prídavnej záťaže. Nástrahy BEZ PROTIHROTU!!

twister, ripper, wobler, blyskáč, jig.  Povinný je podberák.

2. Zakázané spôsoby : používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy. Zakazuje sa používanie akýchkoľvek nástrah napodobňujúcich červov, larvy, ikry, cesto. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strielanie prakom čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.

3. Signál : každý pretek bude zahájený a ukončený trúbením.

 

4. Uznávané úlovky : šťuka, zubáč, sumec, boleň, pstruh dúhový, jalec a ostriež nad 15cm.


Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev.

 

5. Zaobchádzania s rybou : pri zdolávaní musí byť ryba podobraná podberákom, šetrne zmeraná a ihneď pustená späť do vody alebo usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodovacom preukaze označená krúžkom. Pretekár si môže ponechať 3 ks rýb pstruha dúhového.

6. Hodnotenie, bodovanie : každá uznaná ryba 1cm = 1 bod s presnosťou na 0,5 cm.

Každý pretek sa vyhodnocuje zvlášť a víťazí pretekár s najväčším počtom bodov. Za umiestnenie v pretekoch získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia/ 1.miesto= 1 bod/. Pretekár bez úlovku obdrží poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov a táto hodnota sa mu započíta do celkového hodnotenia. Víťazom celého preteku sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo štyroch  kôl. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet rýb. V prípade aj tejto rovnosti rozhoduje najväčšia ryba.

Postup merania a zapisovania : meria pretekár za prítomnosti rozhodcu, rozhodca dĺžku zapíše do bodovacieho preukazu a podpíše. Po skončení každého preteku pretekár

preškrtne voľné riadky.. Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!

7. Každý pretekár :sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú

vlastnú zodpovednosť.

Michel Norbert

Riaditeľ pretekov

Kontakt: 0907 780 912