Po usporiadaní detských rybárskych pretekov, sme začali s prácou na zveľadení rybárskeho domu a okolia rybníka.
Naši členovia narazili studňu a priviedli vodu do rybárskeho domu. S prácami nám pomohol pán Peter Vavrinec (Džono alias Skala), ktorému chcem touto cestou ešte raz poďakovať.
Vymenili sme strešnú krytinu a dokončili vonkajší vzhľad rybárskeho domu.
Naši členovia si okrem práce dopriali aj oddych pri lovení rýb na rybníku, o čom svedčí množstvo ulovených rýb, hlavne kaprov.
V auguste sme plánovali usporiadať rybársky deň pre členov a priateľov RZ Záhumnie, no pre slabý záujem, (dovolenky) sa táto akcia odložila o rok. V septembri členovia výboru začali pripravovať a zabezpečovať druhý ročník prívlačových pretekov pod názvom Orvištský Blyskáč.
Keďže podujatia tohto typu sa v posledných rokoch rozmohli, bolo na členoch RZ, aby získali potrebný počet pretekárov na preteky.
Toto sa nám podarilo a preto sme mohli náš rybník zarybniť pstruhom dúhovým v množstve 200 kg, priamo z Liptova.
Druhého októbra sa bodkáči rozplávali po rybníku a čakali do šiesteho októbra na svojich lovcov, ale to už je iný príbeh.

Petrov zdar !