RZ Záhumnie  Veľké Orvište, poriada v dňoch 11. a 12. septembra 2021 preteky Orvišťský blyskáč XI. ročník v love pstruhov na prívlač.

 

POZOR: Poprosíme pretekárov, ktorí majú zaplatené preteky z roku 2020, aby potvrdili účasť / neúčasť na tel. čísle 0907 780 912 ďakujem.

www.rybnikzahumnie.sk

PROPOZÍCIE PRETEKU: JEDNÁ SA O DVA SAMOSTATNÉ PRETEKY!!!!!

1. POVOLENÝ PRÚT A VYBAVENIE

Rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca, alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným, alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy. Povinný je podberák a pean.

2. ZAKÁZANÉ SPÔSOBY A NÁSTRAHY

Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných nástrah, napodobneniny ikry, umelá kukurica, cesto, kŕmenie a hádzania rukou alebo strieľanie prakom čohokoľvek do vody, brodenie, používať sbirolino, lov na príves, používať nástrahy, ktoré obsahujú perie, nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože. Zákaz používať protihroty!!!! Pri porušení zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v preteku.

3. UZNÁVANÉ ÚLOVKY

Pstruh dúhový. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev.

4. ZAOBCHÁDZANIE S RYBOU

Pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom.

5. ŽREBOVANIE, HODNOTENIE A BODOVANIE

Každá uznaná ryba – 1 bod v danom kole. Víťazom daného kola sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodovaných rýb v danom kole. Celkovým víťazom pretekov sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení v štyroch kolách.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet ulovených rýb.


 

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pretekár zdolanú rybu z podberáku ihneď pustí späť do vody. Pretekár, ktorý sa zúčastní prívlačového preteku si môže privlastniť ulovenú rybu pstruha dúhového v max. počte 3ks. Tieto privlastnené kusy je povinný humánne zabiť a oznámiť rozhodcovi sektoru, že si ulovenú rybu privlastnil. Rozhodca mu takúto rybu označí v bodovacom preukaze krúžkom. Každé kolo bude zahájené a ukončené trúbením.Ryba zaseknutá pred zvukovým signálom ukončenia kola sa započítava.Po skončení každého kola rozhodca napíše súčet ulovených rýb (pstruh dúhový). Pretekár preškrtne voľné riadky - Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!!

7. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO

Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade ak sa pretekár nedostaví, štartovné sa nevracia. V prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší, štartovné bude vrátené v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii. Vzhľadom na prebiehajúcu pandemiu Covid 19, organizátor sa bude riadiť platným nariadením vlády SR ktoré bude platiť v danej dobe pretekov.

8. PRETEKÁRSKA TRAŤ

Trať je postavená na jazere RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti - cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím .Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.8 - 1.8m. Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  5 m.

9. ZARYBNENIE

Pred prvým pretekom bude vysadená čerstvá násada - minimálne 400 kg pstruha dúhového, pred druhým pretekom minimálne 200kg pstruha dúhového. Voda je zarybnená osádkou pstruha dúhového z predchádzajúcich zarybnení.

10. ŠTARTOVNÉ A CENY

Štartovné 30 eur je na sobotu 11. septembra.. Na nedeľu 12.septembra je štartovné 30. euro V cene štartovného sú raňajky – pečené cigáro – káva alebo čaj, obed – živanska (v sobotu )-pivo resp. nealko. V nedelu bude zmena obeda. Uzávierka prihlášok je do 8. septembra 2021 Počet prihlásených pretekárov na každý pretek je 94 miest. Po naplnení stavu, bude prihlasovanie zastavené, bližšie info na www.rybnikzahumnie.sk alebo 0907 780 912

1. cena- bicykel zn. Kellys v hodnote 400 euro

2. cena- 100 euro hotovosť

3. cena- 50 euro hotovosť

Prví traja pretekári obdržia pamätné poháre
 

11. ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Riaditeľ pretekov - Michel Norbert

Bodovacia komisia – Bolješik Ján, Chrastek Ján

Hlavný rozhodca – Palkech Marek


 

12. HARMONOGRAM PRETEKU
 

06:00 – 7:50 - prezentácia losovanie + uvítací drink

08:00 - 08:50 I. kolo A
09:00 – 09:50 II. kolo B
10:00 – 10:50 III. kolo A
11:00 - 11:50 IV. kolo B
12:00 – 12:50 V. kolo A
13:00 - 13:50 VI..kolo B
14:00 – 14:50 VII. kolo A
15:00 -15:50 VIII. kolo B

16:30 – vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien

13. INFO

Michel Norbert - 0907 780 912


 

14. UBYTOVANIE

Možnosti ubytovania - Piešťany


 

Tešíme sa na Vašu účasť - RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

Petrov Zdar.