Vážení občania, dovoľte mi na začiatku môjho príspevku Vám popriať všetko najlepšie

v Novom Roku 2016, najmä pevné zdravie.

Chcel by som Vás poinformovať o činnosti RZ Záhumnie za uplynulý rok a taktiež oboznámiť s plánovanými akciami na tento rok. Mnohí z Vás sa zúčastňujete na našich podujatiach na rybníku, či už ako súťažiaci, alebo diváci a pevne dúfam, že Vás to teší tak,

ako aj nás. Verím, že nám zachováte priazeň aj v budúcnosti.

V roku 2015 sme do nášho rybníka nasadili 1154kg kapra, 300kg pstruha dúhového, 100kg amura a 250ks zubáča, o dĺžke 12-15cm. O tom že rybník je dobre zarybnený svedčí aj množstvo úlovkov, či už na pretekoch ktoré usporadúvame, ale aj na denných a ročných povoleniach pre nečlenov a samozrejme aj na povoleniach našich členov. Tieto údaje sa momentálne spracúvajú a rad Vás s nimi oboznámim v ďalšom vydaní ON.( Všetky povolenia vydané na lov v roku 2015, je treba odovzdať správcovi revíru do 15.januára 2016

poznámka autora.)

Počas minulého roku sme dorobili úpravy okolo oddychovej zóny a podarilo sa nám vybudovať osvetlenie časti rybníka. Členovia RZ sa príkladne starali o poriadok a čistotu, kosenie areálu rybníka. Tu by som chcel spomenúť niekoľko najaktívnejších, a to: Miro Králik, Zdenko Markech, Jozef Markech, Emil Folajtár Peter Vavrinec, Jozef Kovačik ml., Jano Chrastek a veľa ďalších členov organizácie. Všetci majú veľkú zásluhu na fungovaní organizácie, či už na budovaní, alebo príprave a realizácie podujatí. Sme radi, že spolupráca sa darí aj s obecným úradom a starostom p. Pavlovičom. Nemôžem zabudnúť spomenúť aj úspechy našich členov a to menovite Marek Palkech a Peter Vavrinec, ktorí sa zúčastňujú prívlačových pretekov. Marek Palkech vyhral preteky v Šuranoch a spolu s Petrom sa umiestňovali v ďalších pretekoch na popredných miestach.

Aj v roku 2016 máme v pláne kvalitné zarybnenie kaprom a pstruhom. Už robíme prípravy na preteky v love kapra, pri príležitosti dňa detí budeme robiť detské preteky a samozrejme aj prívlačové preteky v love dravcov. Keďže je o prívlačové preteky veľký záujem, rozhodli sme sa usporiadať preteky v prívlači aj v jarnom termine. V lete by sme chceli zorganizovať Rybársky deň pre členov a ich rodinných príslušníkov, priateľov a sponzorov, ktorí nám pomáhajú pri obohatení našich podujatí. Členovia organizácie sa rozhodli prostredníctvom starostu obce, osloviť potencionálnych rybárov z družobnej obce Šakvice. Verím, že sa to podarí a budeme môcť, zatiaľ neznámych priateľov privítať na našich podujatiach.

Toľko v krátkosti o našej činnosti a plánoch na tento rok.

Vidíme sa na rybníku Záhumnie priatelia.

Petrov Zdar.

 

Autor článku : Norbert Michel