RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti oznamuje zaregistrovaným pretekárom na preteky v prívlači, ktoré sa mali konať 4. a 5. apríla 2020 na rybníku Záhumnie, že tieto preteky sa neuskutočnia vzhľadom na prebiehajúcu situáciu zapríčinenú šírením sa vírusu COVID 19.
Zároveň oznamujeme, že individuálny lov pstruha dúhového na rybníku Záhumnie prebieha kontinuálne. Rybník sa pravidelne zarybňuje. Chceme poprosiť loviacich, aby pri návšteve rybníka Záhumnie používali ochrannú rúšku, šatku, respirátor, prípadne inú vhodnú ochranu tváre. Za porozumenie ĎAKUJEME. Bližšie info na tel. 0907 780 912
Ďalej oznamujeme, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa neuskutočnia ani preteky v love kapra, ktoré sa majú konať dňa 25. apríla 2020.
O tejto akcii budeme ešte informovať s definitívnou platnosťou.
Ďakujem za porozumenie a vidíme sa podľa možnosti na rybníku Záhumnie.
Petrov zdar.
Noro Michel tajomník RZ Záhumnie