Vážení čitatelia, dovoľte mi krátku správu o činnosti RZ. Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Sezónu sme zahájili kvalitným zarybnením kaprom K3 v množstve 800 kg, čo sa prejavilo na aprílových pretekoch Orvištský šupináč. Rybári počas pretekov zdolali 238 kusov kapra, víťazný vážil okolo 6,5kg a meral 70cm. Do malého rybníka sme nasadili 200kg kapra K2, z ktorých každý vážil asi 600 až 650g. Tieto rybky intenzívne kŕmime, a v týchto dňoch dosahujú priemernú hmotnosť 1450g.
V mesiaci október chystáme ich výlov.
Pri príležitosti MDD, sme opäť usporiadali detské rybárske preteky, ktoré sa malým rybárom páčili a mnohí z nich si chytili svoju prvú veľkú rybu.
Členovia združenia, ale aj hostia ktorí k nám zavítali z blízkeho i z ďalekého okolia si na rybníku zachytali a aj privlastnili pekné úlovky. Miestny rybári sa aktívne zúčastnili na oslavách 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Pomohli pripraviť chutné občerstvenie vo forme gulášu a pečených pstruhov. Tento rok sa nám podarilo zorganizovať pre členov a ich rodinných príslušníkov, priateľov a sponzorov posedenie s občerstvením, na ktorom sa zišlo veľa usmiatych a spokojných ľudí.
Počas celého roka členovia RZ pracujú na zveľaďovaní rybníka a jeho okolia. Pod vedením Jožka Markecha sa pracuje na vybudovaní výpustu malého rybníka Toto zariadenie nám v budúcnosti uľahčí výlov násady z chovného rybníka.

V blízkej dobe a to 5. októbra nás čaká už 3-tí ročník prívlačových pretekov Orivištský blyskáč. Prípravy sú v plnom prúde a dúfam, že všetko dobre dopadne.
Počasie je ako vždy vybavené a tak sa na Vás tešia členovia RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Petrov Zdar.