OZNAM O ZRUŠENÍ PRETEKOV

 

Kto:  RZ Záhumnie Veľké Orvište                      Kde:  Rybník Záhumnie  vo V. Orvišti
Kedy: 25.apríla 2020  (sobota)                                           Štartovné:  17 Euro  ( guláš + pivo, resp. nealko )

Organizačný výbor:  Riaditeľ pretekov:      Markech Zdenek
                                    Hlavný rozhodca:        Belica Igor
                                    Váženie úlovkov:         Chrastek Ján   Michel Norbert

 

Program pretekov:
6.00 – 7.30   prezentácia, zaujatie stanoviska, vnadenie.
7.30 – 15.00  čas lovu
15.00 – 16.00 váženie úlovkov
16.00      vyhodnotenie pretekov

Základné info:
 Jedná sa o stojatú vodu s rozlohou 1.8ha s hĺbkou od 0,8 –1,5m. Pretekársky sektor je min. 3m, označený číslom. Pred pretekmi bude vysadená násada kapra rybničného v množstve 1000 kg. Pretek bude zahájený aj ukončený trúbením.
Lov povolený na dve udice s očkami a s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Na každej udici je povolený iba JEDEN nadväzec.
Hodnotit sa bude iba KAPOR min. dĺžke 45cm.
Víťazom pretekov sa stane loviaci s najťažším kaprom.
Loviaci si môže počas pretekov privlastniť iba jedného kapra,max do 60cm, ktorého po privlastneni NIE JE možno počas pretekov vymeniť. Príklad:( pretekár si privlastní kapra52cm, neskôr uloví kapra58cm, privlastniť si ho nemôže, ale rozhodca mu ho odváži, zapíše váhu do bodovacieho preukazu a kapra pustí späť do rybníka.) To isté platí aj pri kaprovi  60+. Ostatné  druhy ulovených rýb, je nevyhnutné ihneď pustiť späť do vody.
Pri zdolávaní úlovkov, je povinné používať podberák a podložku pod ryby.
Každý pretekár sa musí správať ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.
Účastníci sa na tomto podujatí zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
Občerstvenie je zabezpečené
Preteká sa o hodnotné ceny:
1. cena v hodnote 200 euro + pohár za 1. miesto
2. cena v hodnote 100 euro + pohár za  2. miesto
3. cena v hodnote  50 euro + pohár za  3. miesto
4. cena v hodnote  30 euro
5.   cena   kartón  kvalitneho vína
 6.   cena  celodenná povolenka  na lov rýb v rybníku Záhumnie
Ocenený bude aj prvý vylovený mierový kapor, ako aj pretekár s najväčším počtom ulovených mierových kaprov.
Rezervácia účasti na t.č.  0907 780 912    0907 096 327, alebo u členov výboru RZ.

     Tešíme sa na Vašu účasť.                          Organizátori pretekov.