Vážený priatelia a vyznávači Petrovho cechu, dovoľte aby som vás v krátkosti informoval o blížiacich sa akciách usporiadaných na rybníku Záhumnie.

Ako sa už stalo zvykom, budeme dňa 26.marca 2017 usporadúvať v spolupráci s klubom jazernej prívlače druhé kolo Favorite jazerná pstruhová liga. Jedná sa o interný pretek pre členov tejto ligy. Štartujúci v tejto lige patria k slovenskej špičke vláčkarov, čím by som chcel Vás pozvať si pozrieť vrcholný športový zážitok. O občerstvenie bude postarané.

Dňa 1. apríla 2017 organizuje RZ Záhumnie pretek v prívlači z názvom Jarný pstruh 2017. Jedná sa o pretek v prívlači pre širokú verejnosť. Predpokladaný počet pretekárov je 56. Preteká sa o hodnotné ceny v štyroch jednohodinových kolách.

Bude pripravená bohaté občerstvenie, Taktiež Vás srdečne pozývame.

PROPOZÍCIE

Ďalej by som Vás chcel upozorniť a zároveň pozvať na preteky v love kaprov s názvom Orvištský šupináč, ktoré sa budú konať dňa 22. apríla 2017. O tieto preteky býva veľký záujem, o čom svedčia aj krásne úlovky šupináčov. Pred pretekmi bude napustená násada kapra v množstve 800kg. Tak isto sa bojuje o hodnotné ceny. Tak isto aj v tomto preteku bude nachystané bohaté občerstvenie.

PROPOZÍCIE

Pevne veríme, že patrón nášho cechu sv. Peter, nám všetkým vybaví priaznivé počasie a my členovia RZ Záhumnie sa už teraz tešíme na vydarené akcie, pri ktorých sa všetci spoločne zabavíme. Tešíme sa na stretnutie s vami, priatelia.

Autor článku: Noro Michel